Vilken slags ledare är du?

Du kanske har fått frågan många gånger om det är så att du har sökt tjänster som ledare, manager, företagsledare, VD eller liknande. Du kanske rentav har fått den frågan många gånger?

Här kan vi inte gå så djupt i frågan, utan endast skumma lite grann på ytan. Ska man definiera vad ledarskap är, bör man väl skriva en bok. Det behöver ju inte alla göra. Det räcker att stapla några typiska tecken på vilken slags ledarstil som finns och som du kanske känner igen. Här är några av de vanligaste varianterna:

Auktoritär ledarstil

Hur de auktoritära ledarna är, har nog de allra flesta en erfarenhet av. Hitler, Mussolini, Mao, Stalin, Kahaddafi, Saddam, Putin och så vidare. De flesta vet ju vilka dessa är och vilken auktoritär ledarstil som de ledde, och fortfarande leder sina länder med.

Demokratisk ledarstil

Denna stil är väl den som vi i Sverige är mest vana vid. Våra politiker och företagsledare är ju mest vana vid denna ledarstil; alla ska få säga sitt. Våra företag har en ganska platt företagsstruktur. Alla räknas, allas åsikter är viktiga. Lövfens ledarstil var väl en ganska demokratisk sådan, får man väl anta?

Delegerande ledarskapstil

En delegerande stil, innebär väl att ledaren låter alla inblandade fatta egna beslut om hur de önskar genomföra sina uppgifter. Ledaren i det här fallet är någon som mest håller ihop gruppen och ser till så att allt blir genomfört.

Numera pratar men mer och mer om situationsanpassat ledarskap; vilket innebär att den ledarstil ska användas efter den situation som företaget befinner sig i. Och att ledaren är en flexibel person som snabbt kan bedöma vilken ledarskapsstil som situationen kräver.