Vårt privatliv är politik

Tänk att vårt privatliv faktiskt är politiskt också, inte bara våra privatliv. Det är inte bara Kristdemokraterna som anser att familjeliv bör vara politik, även alla andra partier tycker att det bör och måste vara legaliserat vad vi gör. Därför har vi en omfattande lagstiftning angående hur det går till när vi ska skilja oss, hur egendomar och materiella tillgångar ska fördelas när vi skiljer oss, när vi gifter oss eller är sambo-par.

Hur vi gör med barn i skilsmässa är också politik

Även barnens väl och ve ingår i det som man förut kallade för föräldrabalken. Numera delas det som rör barnen vid en skilsmässa i lagarna för 1. vårdnad av barn, 2. umgänge med barn och 3. barns boende.

Och denna lag är inte bra på något sätt. Den delar upp det som rör barnen när mamma och pappa ska skiljas. De har inte tänkt på alla de gånger när föräldrarna inte kommer överens om hur barnen ska ha det när föräldrarna skiljer sig. Att barn blir föremål för tvister är aldrig bra. Men ibland behöver en domstol avgöra det som är bäst för ett barn. Problemet är bara den att det inte är särskilt ofta som domstolarna förstår sig på barn, och “barns bästa” som det står i lagen att domstolarna ska ta fasta på. I stället blir det oftast som de vuxna vill ha det, oberoende vad som är “barns bästa”.

Domstolarna talar alltför sällan med berörda barn

Problemet är att domare, nämndemän och socialtjänsten så väldigt sällan väljer att prata med barnen, trots att det står så fint i lagtexten att barnen själv ska få komma till tals och i mån av ålder och förstånd ska kunna bestämma hur de vill göra. Oftast går, lagen till trots, de flesta tingsrätter och hovrätter på åldern 11 år. Så gammal ska barnet vara för att kunna få avgöra var de själva vill bo, hur de själva vill göra med umgänge med den förälder som de inte bor tillsammans med och om vårdnaden om dem. Detta trots att det inte står någonstans att barnet måste vara 11 år för att få själva avgöra hur de vill göra.

Du behöver den bästa advokat du bara kan få

Det är då som man som förälder behöver en bra advokat. En duktig advokat är nämligen skillnaden mellan ett bra beslut som gynnar barnets verkliga “bästa” eller rena rama katastrofen för barnet. Så är det så att du råkar befinna dig i en vårdnadstvist, se till så att du får tag i den allra bästa advokat som kan något om barn, och våld i nära relationer. Det är nog din enda hjälp och som du och barnet eller barnen kan lita på!