Vårdnadstvister ger trasiga barn

Det finns mycket som tyder på att skilsmässorna i Stockholm ökar. En skilsmässa innebär ofta en kris för båda parter i en relation, även om man är överens om att separera är det enda rätta. Några som lätt kan glömmas bort i dessa situationer är barnen, särskilt om skilsmässan leder till en vårdnadstvist. Om du går igenom en vårdnadstvist i Stockholm ska du fortsätta läsa, då vi ska gå igenom vad du bör tänka på och om hur du kan få hjälp.

Vårdnadstvist i Stockholm

Om du bor i Stockholm och går igenom en vårdnadstvist så kan du behöva få hjälp av en jurist som är expert på dessa frågor. Googla “vårdnadstvist Stockholm” så får du många tips, annars är Advokatlaget som hjälper klienter i Stockholm med omnejd ett bra tips. 

Det som kan vara bra att veta när man hamnar i en vårdnadstvist är att rätten nästan alltid utgår från att båda föräldrarna ska ha gemensam vårdnad. Att ha gemensam vårdnad betyder att man som föräldrar gemensamt ska besluta om allt som rör barnet, och det är därför viktigt att man är överens.

Rätten kommer att göra en bedömning om vad de anser blir bäst för barnet, och det kanske inte alltid är det du själv tycker. Barnets vilja har en viss betydelse, och ju äldre barnet är desto mer hänsyn tas till just den. 

Men hur påverkar egentligen en vårdnadstvist de barn som finns med i bilden? Det ska vi titta närmare på nu.

Vårdnadstvistens effekt på barnet

Inget barn mår bra av att ens föräldrar bråkar, och definitivt inte när konflikten kommer i form av en vårdnadstvist. Det bästa är om man kan hålla barnen utanför i den mån det är möjligt och inte försöka få barnet att ta någons sida. Detta kan såklart vara svårare ju äldre barnet ifråga är.

Det finns alltför många barn som har fått bevittna en infekterad vårdnadstvist i Sverige idag, och studier visar att man sällan lyssnar på barnen och tar hänsyn till vad de tycker och känner. Det skapar trasiga barn som kan behöva lida av konsekvenserna av det under hela sitt liv. 

Inte bara föräldrarna, utan även myndigheter och övriga samhället måste bli bättre på det här. Det här har tack och lov uppmärksammats av flera (bland annat regeringen), och många utredningar och insatser pågår för att stärka barnens rätt när det kommer till vårdnadstvister.