Skolstart och corona – större tryck på skolhälsovården

I dagarna börjar de svenska skolorna att ta emot elever igen, efter sommarlovet. Det är mycket som är annorlunda än tidigare terminsstarter, och än vet vi inte hur höstterminen kommer att utvecklas. En sak står dock någorlunda klar redan nu, och det är att skolhälsovården kommer att ha mycket att göra. 

Det är inte alla som vet om det, men det finns något som heter vårdgivarentreprenad. Det innebär att en skola hyr in skolsköterska och annan elevhälsa från ett bemanningsföretag som är specialiserat på detta området.

Hösten 2020 sätter vårdgivarentreprenad på kartan

Om det hittills inte varit många som känner till vårdgivarentreprenad kommer detta troligen att förändras under hösten. Skolstarten har precis varit, och i stort sett alla medier som rapporterat om den har beskrivit den som “annorlunda”. Föräldrarna får exempelvis inte komma in i klassrummen under den första dagen. Även undervisningen kommer troligen att förändras: det blir t.ex. inga studiebesök.

Vårdgivarentreprenad

Än så länge är det mycket vetenskapen inte vet om SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19. Man vet t.ex. inte hur barn påverkas, även om det verkar som de inte blir lika sjuka som vuxna, och heller inte för smittan vidare till vuxna i särskilt stor utsträckning. Så här skriver Folkhälsomyndigheten på sin webbplats:

 Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen. I de flesta fall där barn smittats av covid-19 har de smittats av en vuxen och symtomen är milda.

Men det är bara vad man tror, om än på ganska goda grunder. Skolläkare och skolsköterskor kommer att ha en viktig roll att spela i att övervaka hur, och om, smittan sprids på skolorna. Det kan också bli aktuellt för dem att utföra tester. Därför kan det bli aktuellt för skolor att ta in mer personal till skolhälsovården.