Köksrenovering är politik

Man skulle kunna tro att induktionshällar, diskmaskiner och frysskåp med ismaskin inte är politik, men på flera sätt är de det. Renovering och modernisering har på många sätt med politik att göra: politiker och andra beslutsfattare kan på många sätt göra det lättare eller svårare för den som vill renovera sitt kök, eller något annat rum i hemmet.

Hur svenskarna bor är en fråga som alltid har intresserat politikerna. Miljonprogrammet tillkom bland annat för att komma till rätta med trångboddheten i stadskärnorna. Det fanns också en tanke om att de boende skulle ha nära till naturen, vilket har lett till att många av dessa områden, som Kronogården i Trollhättan, Gottsunda i Uppsala och Ersboda i Umeå ligger lite avsides, och inte riktigt räknas som delar av de städer där de ingår. Det är inte alltid som de boende ens själva tycker att stadsdelen är en del av staden. 

När miljonprogramslägenheterna och -husen byggdes fick de moderna kök, enligt den tidens standard. Vissa lägenheter från denna tid har bevarats precis som de var när de byggdes, bl.a. har Stockholms Stadsmuseum en museilägenhet i Tensta. I många av dem har dock köken och badrummen renoverats, antingen av hyresvärdarna eller av ägarna, i de fall det rör sig om bostadsrätter. Vissa anser att arkitektoniska värden har gått förlorade på detta sätt, men man måste komma ihåg att många också har fått kök som fungerar för dem. Läs mer här om köksrenovering i Stockholm

Politik som påverkar köksrenoveringarna

Politikerna kan också, till viss del, styra efterfrågan och utbudet på köksrenovering. Det tydligaste exemplet är ROT-avdraget, som gjort att fler fått råd att renovera sina kök. Men det finns även andra politiska reformer som får effekter. 

Under pandemin har många blivit uppsagda, samtidigt som efterfrågan på renoveringar av kök har ökat. Många har därför valt att skola om sig till hantverkare. Genom att göra det lättare att utbilda sig kan politikerna också göra det lättare att hitta en hantverkare som kan ta sig an köksrenoveringen. På detta sätt hänger det ihop.