Hälsa på arbetsplatsen, en politisk fråga

Hälsa på arbetsplatsen är inte bara en fråga för den som arbetar inom vården eller på ett bygge. Även på ett kontor kan miljön vara hälsovådlig. En hälsoundersökning för företag kan vara ett bra sätt att kartlägga de hälsorisker som finns. 

Hälsokontroll för företag

Hur mår de anställda på företaget? Det är en fråga som bäst besvaras genom hälsotester, exempelvis Onelabs tester. Genom dessa tester kan ett flertal olika riskfaktorer identifieras. Det handlar inte bara om externa faktorer på arbetsplatsen, som buller, dålig belysning eller dålig ventilation. Vid undersökningen identifierar man också riskfaktorer i den anställdes livsstil, som övervikt. Det är också vanligt att dessa faktorer samverkar: brister i arbetsmiljön kan skapa stress, som i sin tur ger upphov till sömnbesvär, hjärt- och kärlsjukdomar eller diabetes.

Psykisk ohälsa på arbetsplatsen

En fråga som har kommit upp mer och mer på den politiska agendan är psykisk ohälsa. Problem på detta område kan naturligtvis ha många orsaker, men inte sällan har det med arbetsmiljön att göra. Några exempel på faktorer i arbetsmiljön som kan påverka den psykiska hälsan är:

  • Organisationen på arbetsplatsen
  • Stress
  • Mobbning och kränkande särbehandling
  • Hot och våld, vilket bland annat är ett stort problem för personal inom detaljhandeln.

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns mycket information om hur arbetsgivare kan arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön. 

Hur påverkar corona den psykiska hälsan?

Man skulle kunna tro att den som har det kämpigt på arbetsplatsen skulle må bättre av att arbeta hemma, vilket många tvingats göra som en följd av coronapandemin. Det gäller kanske vissa, men många mår sämre av att arbeta hemifrån. Aftonbladet skriver att antalet sjukskrivningar har ökat, och att fler efterfrågar stödsamtal med psykolog. 

På många arbetsplatser bedrivs ett aktivt arbete för att skapa en bra arbetsmiljö. När personalen arbetar hemifrån uteblir effekterna av detta arbete. Det kan också bli en hårdare ton i mejl och chattverktyg än när man möts ansikte mot ansikte.