TEXTLAGRET - POLITISKA TEXTER SKRIVA UNDER 10 ÅR

 

Har under ett antal år skrivet både i jobbet och privat ett stort antal texter. jag har valt nu att publicera några av dessa på denna sida. Det är allt från tal hållna i samband med konferenser, utbildningar till debattinlägg och uppsatser. En del av texterna har förlorats digitalt och då har jag valt att skanna in originalen.Januari 2006

DEMOKRATIN BEHÖVER NYA ARENOR

 

Skrivet 1999 publicerad i Folkbladet Östgöten

KULTUR OCH POLITIK
FOTOGRAFIER FRÅN ETT ARBETSLIV SOM FLYTT
FOTOGRAFIER FRÅN ETT ARBETSLIV SOM FLYTT - DEL 2
STORLOCKOUTEN 1980
PEDAGOGISKT LEDARSKAP
VÄLFÄRD FÖR ALLA ELLER VÄLSTÅND FÖR FÅ
VOLVO AMAZON - GJO 434 (OCH LITE AUSTIN A30)
ROVER - DEN BRITTISKA DRÖMMEN SOM BLEV KINESISK
ETT LÅNGT LIV
101 BÄSTA LP/CD ALBUM
MUSIKTIPSET 100-TALS PLATTOR DU BEHÖVER
STRATOGEEZER - Ett surfband från Atlanta, USA
USA 2005
GAMLA BUSSCENTRALEN I LINKÖPING
LINKÖPING CA. 1920
EFTERLYSNING
POLITISKA RADIOJINGLAR
TEXTLAGRET Man kände framtidstron i luften
Var är 2000-talets socialdemokratiska reformism
Demokratin behöver nya arenor
26 mil enkronor
Fred Flinta, högeralliansen och arbetsrätten
Östergötland anno 2018
Ett tack till Per-Anders Fogelström
Om historien är det svårt att sia
Diskutera Palmes politiska arv
Framtiden - en möjlighet?
Gå och rösta!
Är arbetare dumma i huvudet?
Varning för den borgerliga kulturpolitiken
Det fackliga kulturarbetet
Tal om kulturens roll
EUROPA - sommar 2007
STOCKHOLMS BILMÄSSA 2006
FOTBOLL
BANDY - snabbast på isen
SKIVBODEN
Har demokratin kommit på mellanhand, är det så illa att demokrati som begrepp och styrelseform för samhället och förhållandet mellan oss människor har förlorat sitt innehåll? Det finns anledning att fundera kring detta efter flera val av sjunkande valsiffror, synnerligen låga förtroendesiffror för våra folkvalda och en allt djupare och vidare förtroendeklyfta mellan folkvalda och väljarkår. Det första man måste fråga sig är om den antydda bilden stämmer med verkligheten eller om det är en kuliss; en potemkinkuliss vi ser som istället döljer något helt annat och helt andra rörelser. Frågan blir än mer berättigad om man som jag har läst igenom den dagbok som har skrivit av personalen på Demokrati-kontoret i Skäggetorp under hösten 1999.Det är en i många stycken synnerligen intressant läsning som ger en delvis annan bild av människors engagemang för sin stadsdel och sin roll i samhällslivet som det ter sig i ett medborgarperspektiv. Här saknas helt de braskande siffrorna som Aftonbladet slår upp på sina löpsedlar i antydan av ett markant och djupt rotat politikerförakt, tvärtom efterlyses en dialog med de folkvalda.

 

Här saknas helt de fifflande och maktfullkomliga makthavare som Expressen med bombastiska brösttoner så gärna vill lyfta fram. I dagboken lyser också främlingsfientliga attityder med sin frånvaro. Kort sagt, de 30-talet dagligen besökande på Demokrati-kontoret i Skäggetorp stämmer inte in i bilden som media vill ge av sakernas tillstånd. Bilden av demokratin och politiken som det speglas på Skäggetorps Demokratikontor är inte samma som inte på tabloidernas löpsedlar och första sidor.Demokratin, dvs. folkstyret, har tappat under det sista årtiondet av förra seklet. Skälen kan diskuteras, men några tydliga tendenser tycker jag mig kunna uppfatta. Tendenser som måste tas på största allvar, för görs inte det kan ett verkligt problem med långtgående konsekvenser växa fram. Det första är att politikens utrymme har minskat. Dvs. våra folkvalda har på olika sätt fått se politikens utrymme för handling ha krympt i takt med 1990-talets djupa ekonomiska kris som i sig minimerade handlingsutrymmet på ett betydande sätt.Följderna av en förfärande hög arbetslöshet och med de följande sociala spänningar har vi sett med all önskvärd tydlighet. Upplevelsen av en helt ny ekonomisk och politisk situation där de folkvalda helt plötsligt blev marknadens fångar och där 500 % i ränta hade mycket större inflytande över politiken än riksdagen och alla folkvalda tillsammans har satt sina djupa spår i både minnet och själen hos det svenska folket.I detta samhällsklimat av ökade motsättningar har både konservativa och nyliberaler sett sin möjlighet att tala för sin nattväktarstat där marknaden blir styrande och politikens möjligheter att förändra samhället minimeras. De starka individernas konkurrenssamhälle har varit dessa krafters budskap. Medan vänstern har inte förstått att demokratin och samhälls-utveckling mår bäst av en samhällsekonomi som är stark så kapitalet och bankirerna inte kan ställa villkoren.En sådan politik är inte tacksam att stå för och detta kan vara skälet till att socialdemok-raterna i dag har så låga siffror i opinionen. Tilltron till politiker och politiken är lägre än på många årtionden mycket beroende på det som skedde för tio år sedan och inte den situation som är idag då Sverige går bättre än någonsin.Ytterligare ett skäl till demokratin och demokratins utövande har kommit i vanrykte har också med tillgänglighet och synlighet. Dvs. idag finns det långt färre aktiva politiker än för bara tio år sedan och fortfarande försvinner många politiska uppdrag och de folkvalda blir därmed allt färre. Detta gör att flertalet av medborgarna inte känner någon politiker som var vanligt tidigare där det alltid fanns någon granne eller arbets-kamrat som satt i en nämnd eller hade annat uppdrag. Detta innebar att politiker var människor istället för den anonyma homogena grupp som nu är målet för misstänksamhet och t.o.m. förakt.Det finns ett problem i min verklighetsbeskrivning. Arbetslöshet, resterna av den sociala nedrustningen de stora klyftorna som växte fram under 1990-talet och allt annat som sammanknippas med politiken under marknadens alltför starka inflytande.Först när människorna ser att politiken kan påverka och att det ger resultat att tala i egen sak så att säga kommer en skillnad bli den skillnad som stärker det vi kallar demokrati.Så, när jag läste dagboken från Demokratikontoret i Skäggetorp slog det mig att det som står på dessa sidor, på dessa rader av vanliga människor tänkande, oro och hopp är också möjligheten för framtiden. Här finns ett frö till rättvisa och ett rättvisare samhälle; vad som behövs är ”bara” att vi folkvalda lyssnar och tar upp dialogen och då kan det ser sker i Skäggetorp bli en av många plattformar för demokrati-utveckling in i det nya seklet.Copyright(c) 2004
Senast uppdaterad
2008-05-20 19:08