TEXTLAGRET - POLITISKA TEXTER SKRIVA UNDER 10 ÅR

 

Har under ett antal år skrivet både i jobbet och privat ett stort antal texter. jag har valt nu att publicera några av dessa på denna sida. Det är allt från tal hållna i samband med konferenser, utbildningar till debattinlägg och uppsatser. En del av texterna har förlorats digitalt och då har jag valt att skanna in originalen.Januari 2006

ÖSTERGÖTLAND ANNO 2018

 

Skrevs som ett inlägg i en pågående debatt om Östergötland om 20 år 

Publicerades i Folkbladet Östgöten 1998

KULTUR OCH POLITIK
FOTOGRAFIER FRÅN ETT ARBETSLIV SOM FLYTT
FOTOGRAFIER FRÅN ETT ARBETSLIV SOM FLYTT - DEL 2
STORLOCKOUTEN 1980
PEDAGOGISKT LEDARSKAP
VÄLFÄRD FÖR ALLA ELLER VÄLSTÅND FÖR FÅ
VOLVO AMAZON - GJO 434 (OCH LITE AUSTIN A30)
ROVER - DEN BRITTISKA DRÖMMEN SOM BLEV KINESISK
ETT LÅNGT LIV
101 BÄSTA LP/CD ALBUM
MUSIKTIPSET 100-TALS PLATTOR DU BEHÖVER
STRATOGEEZER - Ett surfband från Atlanta, USA
USA 2005
GAMLA BUSSCENTRALEN I LINKÖPING
LINKÖPING CA. 1920
EFTERLYSNING
POLITISKA RADIOJINGLAR
TEXTLAGRET Man kände framtidstron i luften
Var är 2000-talets socialdemokratiska reformism
Demokratin behöver nya arenor
26 mil enkronor
Fred Flinta, högeralliansen och arbetsrätten
Östergötland anno 2018
Ett tack till Per-Anders Fogelström
Om historien är det svårt att sia
Diskutera Palmes politiska arv
Framtiden - en möjlighet?
Gå och rösta!
Är arbetare dumma i huvudet?
Varning för den borgerliga kulturpolitiken
Det fackliga kulturarbetet
Tal om kulturens roll
EUROPA - sommar 2007
STOCKHOLMS BILMÄSSA 2006
FOTBOLL
BANDY - snabbast på isen
SKIVBODENDet var 2002 som alla minnesgoda kommer ihåg då den frispråkige och talföre landshövdingen i Östergötland Björn Eriksson sa ifrån att det måste bli ett stopp för tudelningen av länet. Vi måste ta vara på hela länet och binda samman istället för att splittra upp möjligheternas län; Östergötland.Eriksson fick ett snabbt och kraftfullt stöd från fackföreningsrörelsen, flertalet av kommunerna och näringslivet för sitt initiativ. Och, faktum inom ett par år var arbetet igång att som en gemensam symbol för hela länets strävan om ett län istället för ett antal konkurrerande kommuner påbörjades bygget av den toppmoderna regionflygplatsen. Eriksson var kanske inte så road av dess namn i folkmun; "Björnelanda". Men det var nog mest ett uttryck för länets bugning till den som vågade ta initiativet.Åren gick sedan snabbt; snabbjärnvägen och den moderna varianten av spårvagnar som nu gör det möjligt att stiga på i både Ödeshög och Norrköping, Linköping och Kisa, Motala och Kimstad och på de flesta orter i hela länet. Kostnaden är också som alla vet minimal om man jämför med det vi fick betala på slutet av 1990-talet.Snabbtågen/spårvagnarna innebär också att bo i ena änden av länet och jobba är idag inget problem tack vare de låga resekostnaderna, snabba förbindelserna och täta turerna.När man idag går på spårvagnen (som genom att både vara spårbunden och ha möjligheten att även använda sig av annan modernare teknik gör den så praktisk) i centrum av Ödeshög och sedan en halvtimme senare stiger av i Kolmården gör det möjligt för alla att bo var de vill och jobba i en annan del av länet. För många av oss är det därför obegripligt hur vi kunde leva som för 20-25 år sedan då vi satt i bilen flera timmar per dag utan att kunna använda tiden till annat än och trumma nervöst på ratten i alla bilköer och framför städernas vanligt förekommande trafikljus.Östergötland är också som alla vet high-tech länet framför andra. Utvecklingen som påbörjades med högskolan i Linköping på 1970-talet och fortsatte med Campus Norrköping drygt tjugo år senare har inneburit att utbildning och högteknologi har inte bara skapat nya jobb till länet utan också en framtidstro där länets innevånare upplever en utveckling och kraftig förbättring av både levnadsförhållanden och livskvalité.Utbildning betyder inte bara högskola i Östergötland utan den stora satsningen som gjordes då i slutet på 1990-talet på vuxenutbildning innebar att folkhögskolan och folkbildningen fick en renässans utan jämförelse. Tusentals av lågutbildade löntagare fick chansen och det visade sig att folkhögskolans folkbildnings-pedagogik och människosyn var tillsammans med nya rön från forskningen i länet kring vuxna och utbildning förändrade synen på vuxenutbildningen.Marieborgs Folkhögskola tillsammans med Dagfolkhögskolan i Skäggetorp (Linköping) och den rekonstruerade Bona folkhögskola i Motala skapade en ny nerv i vuxenutbildningen som hela landet studerade med stort intresse.Tekniken och kunskapsutvecklingen i länet har också gett möjligheten att förnya och utveckla de gamla miljonprogramsområdena till exemplariska miljösatsningar och en levande boendemiljö.En sådan satsning påbörjades i Navestad under slutet av 1990-talet och blev ett exempel på vad betydelsen av skapandet av ett ekologiskt uthålligt samhälle betyder i praktiken för människorna i deras vardag.Mycket har hänt under tiden sedan sekelskiftet. Det som för många var skrämmande och nytt har blivit genom framstegstro och framåtanda hos länets politiker där landshövdingen tillsammans med LO och de progressiva delarna av näringslivet drev på och fick till sist med sig mer motspänstiga kommunal-politikerna som trots allt inte alltid såg möjligheterna utan ibland blev förblindade av både kommunal prestige och skenbara svårigheter. När väl sedan den ibland mer inskränkta kommunalpolitiken fick ett mer länspolitiskt synsätt ändrades även förutsättningarna för hela länet på ett dramatiskt sätt.Symbolen för detta genombrott blev byggandet av den nu så självklara "Björnelanda"-flygplatsen i Norsholm. Idag är det ingen som kan förstå hur man då för 25 år sedan sa nej till bygget och istället fortsatta ytterligare år att ha två flygplatser, en i Norrköping och en i Linköping. Linghem-Gistad-Norsholm är sedan mer än tio år den sanbbast växande delen av länet, ja t.o.m. en av de snabbaste tillväxtområdena i hela Sverige.En sak som bidrog till den snabba positiva utvecklingen i länet var naturligtvis omläggningen på SAAB i Linköping från militär flygplanstillverkning till civil produktion och de numera välkända snabbspårvagnarna som SAAB istället producerar. Då först till den lokal marknaden, dvs länet och nu idag är en av Sverige största exportsatsningar som har inte bara har bibehållet kunnandet inom SAAB utan skapat flera tusen nya jobb.Ja, nu sitter jag mest i gungstolen och följer mitt gamla läns utveckling på lite håll. Jag bor ju numera i den underbara östgötaskärgården där min kontakt med ytter-världen består av postbåten som kommer med det vi behöver hustrun och jag för dagens nödtorft. Beställningen sker naturligtvis som vanlig per internet och leverans sker dagen efter.Min omfattande brevväxling sker precis som de senaste 25 åren med e-mail och det är alltid lika roligt att få de levande breven med både ljud och bild i senaste 3D-teknik på den stora väggskärmen.Det är alltid lika roligt att få ett livstecken från gamla fackliga kamrater och alla andra vänner som fortfarande lever efter alla år. Senast igår kom ett mail från det gamla kommunalrådet Torbjörn Gustavsson i Kisa som numera på sin ålders höst ägnar sig åt sina memoarer och sin hästuppfödning. Det var väl heller ingen som trodde att Peter Kennerfalk skulle bli chefredaktör för länets stora socialdemokratiska idé och nyhetsblad @Socialdemokraten som har betytt så mycket för idé och samhällsdebatten i länet.Få kommer ihåg idag de gamla gnälliga högertidningarna som i början av det nya seklet gick i graven och istället förvandlades till högljudda reklampelare i den digitala radion och TV:n. Som sagt, det är alltid lika roligt att höra av de gamla kamraterna och konstatera att länet har fått fram både en och annan minister genom åren.Mycket har hänt som sagt i länet och det mesta har varit bra för människorna och det mesta har skett på grund av en frimodig och innovativ politik från många goda krafter. Östergötland är därför ett attan så gott län att leva och bo i!


Copyright(c) 2004
Senast uppdaterad
2008-05-20 19:08