TEXTLAGRET - POLITISKA TEXTER SKRIVA UNDER 10 ÅR

 

Har under ett antal år skrivet både i jobbet och privat ett stort antal texter. jag har valt nu att publicera några av dessa på denna sida. Det är allt från tal hållna i samband med konferenser, utbildningar till debattinlägg och uppsatser. En del av texterna har förlorats digitalt och då har jag valt att skanna in originalen.Januari 2006

FRED FLINTA, HÖGERALLIANSEN OCH ARBETSRÄTTEN

 

Publicerad den 30 augusti 1998 i Folkbladet Östgöten

KULTUR OCH POLITIK
FOTOGRAFIER FRÅN ETT ARBETSLIV SOM FLYTT
FOTOGRAFIER FRÅN ETT ARBETSLIV SOM FLYTT - DEL 2
STORLOCKOUTEN 1980
PEDAGOGISKT LEDARSKAP
VÄLFÄRD FÖR ALLA ELLER VÄLSTÅND FÖR FÅ
VOLVO AMAZON - GJO 434 (OCH LITE AUSTIN A30)
ROVER - DEN BRITTISKA DRÖMMEN SOM BLEV KINESISK
ETT LÅNGT LIV
101 BÄSTA LP/CD ALBUM
MUSIKTIPSET 100-TALS PLATTOR DU BEHÖVER
STRATOGEEZER - Ett surfband från Atlanta, USA
USA 2005
GAMLA BUSSCENTRALEN I LINKÖPING
LINKÖPING CA. 1920
EFTERLYSNING
POLITISKA RADIOJINGLAR
TEXTLAGRET Man kände framtidstron i luften
Var är 2000-talets socialdemokratiska reformism
Demokratin behöver nya arenor
26 mil enkronor
Fred Flinta, högeralliansen och arbetsrätten
Östergötland anno 2018
Ett tack till Per-Anders Fogelström
Om historien är det svårt att sia
Diskutera Palmes politiska arv
Framtiden - en möjlighet?
Gå och rösta!
Är arbetare dumma i huvudet?
Varning för den borgerliga kulturpolitiken
Det fackliga kulturarbetet
Tal om kulturens roll
EUROPA - sommar 2007
STOCKHOLMS BILMÄSSA 2006
FOTBOLL
BANDY - snabbast på isen
SKIVBODEN
I fredags sändes på en TV-kanal Familjen Flinta som långfilm. Den gamla tecknade TV-serien hade gjorts som en inte helt oäven långfilm. Hur som helst den dög i varje fall gick att titta på tillsammans med barnen som förströelse en fredagskväll.Lite senare när lugnet hade lägrat sig över hemmet så kom undertecknad att tänka på en scen i filmen där Fred (som har blivit underdirektör) ger sin gamle vän Barney sparken. Orsaken; att Barney har varit sämst på ett test som stenbrottets chef hade gjort av personalen. Scenen var intressant ur ett sociologiskt perspektiv då den gav en bild av hur man (d.v.s. borgerligheten) tänker i USA när det gäller löntagarnas rättigheter. En bild av de värderingar och den moraliska kod som styr arbetsrätten i "världens främsta demokrati".Skälet till att Barney fick sparken var enkelt; "vi kan inte ha idioter på jobbet" säger chefen som har beordrat Fred att ge honom respass. Det finns en intressant moralisk och rättslig aspekt i detta; det är ingen förseelse, försummelse, brottslighet eller liknade; det är inte ens brist på jobb som orsakar Barneys avsked utan det är chefens personliga uppfattning om Barney som är kärnan i Barneys avsked.Det är helt enkelt inte vad vi i Sverige kallar "sakligt skäl för uppsägning" utan enbart uttryck för godtycke och maktspråk. Med andra ord det finns ingen, vad vi skulle betrakta som , rättslig grund för en arbetsrätt som den som ges utrymme i den lilla scenen ur "The Flintstones".Det finns också en moralisk aspekt på scenen; budskapet är att det är ingen omoraliskt i en arbetsrätt som lämnar utrymme för godtycke och maktspråk, d.v.s. "vi kan inte ha idioter på jobbet", utan det är fullt naturligt i en amerikansk filmproduktion precis som i det verkliga livet på amerikansk arbetsmarknad. Arbetaren blir därmed helt rättslös och hans lagliga rättigheter blir härigenom rent juridiskt långt mindre än de som seriefigurerna Fred Flinta och Barney Granit har.Arbetsrätten har fått ett ringa utrymme i valrörelsen. Det har varit en förhållandevis liten uppmärksamhet som har getts åt det faktum att den s.k. jobballiansen (m, fp och kd) inte bara tänker sig återgå till sina gamla förslag om långtgående undantag från LAS utan vill på sikt riva upp allt som har likheten med rättsligt skydd för löntagarna.Att högeralliansen vill skapa en totalt avreglerad arbetsmarknad där löntagarna skall konkurrera med varandra med underbud vad det gäller löner, anställningsvillkor, semester och allt annat som idag betraktas som naturligt i förhållandet mellan arbetsgivare och löntagare har fått ett mycket litet utrymme i media. Få eller ingen journalist eller kommentator nämner det faktum att högeralliansen vill i grunden förändra den delikata balansen som idag finns mellan arbetsgivare och löntagare till de förras fördel.Detta trots att inga internationella eller svenska erfarenheter visar på att det ens blir fler jobb om löntagarnas rättigheter minskas. Tvärtom, erfarenheterna från exempelvis Nya Zeeland tyder på motsatsen och den amerikanska jobbtillväxten har betalats med kraftigt sjunkande löner för upp till 60% av löntagarna samtidigt som alla sociala skyddsnät har antingen kraftigt försvagats eller försvunnit.Det är därför inte utan att man drar sig till minnes den franske författaren och filosofen Albert Camus ord om att "dumheten står på sig" när man skärskådar med vilken envishet som högeralliansen än en gång även detta val upprepar sitt avregleringsevangelium när det gäller löntagarnas rättigheter.Det är därför märkligt att inte arbetsrätten har fått större utrymme i valrörelsen eftersom den berör flertalet av väljarna och är av intresse för de allra flesta.När (s) och ( c ) gjorde upp om, i förhållandet till höger-alliansens förslag, marginella förändringar så var kritiken mycket stark. Det var både förståeligt och berättigat, men när högeralliansen utan blygsel predikar det totala avregleringens predikotext är det lika tyst som på sju dövstumsinstitut. Det är en skrämmande tystnad som i sig kan bana vägen för ett "det hade jag ingen aningen om" den 21 september när Bildt och Unckel börjar ta bort allt som löntagarna har slåss för under ett helt sekel.Fred Flinta och Barney Granit är seriefigurer, men de värderingar som smög sig fram i filmen "The Flintstones" har sina rötter i synen på arbetaren som någon som måste hållas i ärans tukt och förmaning. En ideologisk fåra som är så gammal och så nattstånden att den borde vara totalt omöjlig i ett arbetsliv som inte bara kräver ökad kunskap utan också ökat engagemang från löntagarna.Något sådant vinns inte med knutpiska och hot som högeralliansen inbillar sig utan det kan bara ske med ökat inflytande och trygghet i jobbet. Och det, det kan inte fås av en borgerlig regering!Copyright(c) 2004
Senast uppdaterad
2008-05-20 19:08