TEXTLAGRET - POLITISKA TEXTER SKRIVA UNDER 10 ÅR

Har under ett antal år skrivet både i jobbet och privat ett stort antal texter. jag har valt nu att publicera några av dessa på denna sida. Det är allt från tal hållna i samband med konferenser, utbildningar till debattinlägg och uppsatser. En del av texterna har förlorats digitalt och då har jag valt att skanna in originalen.Januari 2006

Är  arbetare dumma i huvudet?

 

Skrevs ursprungligen till LO:s hemsida som en kulturkrönika men kom aldrig att publiceras. Detta är första gången som den görs tillgänglig.

KULTUR OCH POLITIK
FOTOGRAFIER FRÅN ETT ARBETSLIV SOM FLYTT
FOTOGRAFIER FRÅN ETT ARBETSLIV SOM FLYTT - DEL 2
STORLOCKOUTEN 1980
PEDAGOGISKT LEDARSKAP
VÄLFÄRD FÖR ALLA ELLER VÄLSTÅND FÖR FÅ
VOLVO AMAZON - GJO 434 (OCH LITE AUSTIN A30)
ROVER - DEN BRITTISKA DRÖMMEN SOM BLEV KINESISK
ETT LÅNGT LIV
101 BÄSTA LP/CD ALBUM
MUSIKTIPSET 100-TALS PLATTOR DU BEHÖVER
STRATOGEEZER - Ett surfband från Atlanta, USA
USA 2005
GAMLA BUSSCENTRALEN I LINKÖPING
LINKÖPING CA. 1920
EFTERLYSNING
POLITISKA RADIOJINGLAR
TEXTLAGRET Man kände framtidstron i luften
Var är 2000-talets socialdemokratiska reformism
Demokratin behöver nya arenor
26 mil enkronor
Fred Flinta, högeralliansen och arbetsrätten
Östergötland anno 2018
Ett tack till Per-Anders Fogelström
Om historien är det svårt att sia
Diskutera Palmes politiska arv
Framtiden - en möjlighet?
Gå och rösta!
Är arbetare dumma i huvudet?
Varning för den borgerliga kulturpolitiken
Det fackliga kulturarbetet
Tal om kulturens roll
EUROPA - sommar 2007
STOCKHOLMS BILMÄSSA 2006
FOTBOLL
BANDY - snabbast på isen
SKIVBODEN

I samband med valet 1996 var det en ledande ungmoderat som påstod att alla vi som inte är födda inom de Stockholmska tullarna var dumma i huvudet. Det var ett klavertramp som gav eko i hela valrörelsen. Det var inte långt ifrån att landsorten mobiliserade och stormade de moderat partihögkvarteret i Stora Nygatan i Stockholm. Allvarligt, moderaterna kom att framstå med den överlägsna klassattityd som det klassparti som det är.Nu i slutet av november 2004 så sker samma sak på nytt. Samma överlägsna besserwisserattityd från samma moderata håll. Glömt är uppenbart den nesa som (m) fick lida av då för åtta år sedan. Den som klampade in med hela foten eller fötterna i samma klaver så vildtonerna höres vida omkring är SvDs ledarskribent Maria Abrahamsson i en intervju i Stenbecks gratisblad Metro den 24 november uttalar sin innersta värdering av ”tjänstefolket”.

 

Lyssna på Marias visdom:

Efter EMU-valet sa jag att de som inte hade röstat var dumma i huvudet. Det var inte så diplomatiskt. Men det var sant, undersökningarna visar att det var de med lägst utbildning som hade stannat hemma.” Så var moderata Marias svar på frågan om hon hade gjort bort sig någon gång. Jo,jo, nog hade hon gjort bort sig alltid. Inte bara en gång utan två gånger och helt frivilligt och med den instinkt som bara kan grundas i ett genuint klassförakt värdigt Östermalm.

 

Talesättet säger att ”intresset tiger still” och det stämmer nog. Men än tydligare är klassfördomarna. I ledarskribenten Maria Abrahamssons värld är arbetare och lågutbildade mindervärdiga och inte minst dumma i huvudet. Dvs. s.k. lågutbildade är synonymt med dum i huvudet.Folkbildning och kulturen har varit en viktig del av arbetarrörelsens arbete för att förkovra klassen och ge sig förutsättningar till både bära samhällsförändring och ett bättre liv. Det har också varit en del i arbetet för att förändra synen på arbetaren från överklassens fördomsfulla bild hamnbusen som sinnebilden av arketypen arbetaren och inte den fullvärdiga samhällsmedborgare som hon rätteligen är. Så var fördomen för hundra år sedan. Men att behöva ta striden med fördomsfullheten på nytt sak 2004 känns osannolikt och märkligt. Vad får vi ut av detta då?

 

Överklassens syn på arbetaren har inte ändrat sig trots alla dessa år och det behöver upprepas alla människors lika värde.Mot dumheten kämpar gudarna förgäves skrev Fröding en gång. Mot klassfördomar är det tydligen inte lönt att kämpa för borgerlighetens Maria Abrahamssons ändrar sig aldrig! Till det har de lika mycket fördomsfrihet som Ku Klux Klan har när det gäller människor med en hudfärg som är lite mörkare än deras egen grisskära!

Copyright(c) 2004